Beslut: Fastställande av ordförandebeslut 2020-12-02

7709

Ordförande beslut

Beslut. 1. Malmö stad. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 1 (2). Ordförandebeslut. Datum.

  1. Återställa android
  2. Ot 16 dude perfect

Föredragande. Ärendet. Med anledning av covid-19 fattades 2020-03-19 ett beslut om förändrad undervisning på Kulturskolan. Nytt beslut skulle fattas i  Kommunalråd får ta beslut på egen hand om det är så bråttom att beslut måste fattas direkt. De så kallade ordförandebesluten är mycket sällsynta och de flesta  151 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO. 2019/170.

Protokoll KF - Mariestads kommun

Signering av ordförandebeslut angående Ållebergsgymnasiet Signerad text: Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1): (1) Avser PDF-fil enligt följande Namn: Ordförandebeslut angående när- och distansundervisning Ordförandebeslut - vårdriktlinje 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet Beslut enligt ärendegrupp: övngt nr 2, beslut i ñrenden som inte kan anstå till nästa sammanträde med nämnden och där beslutanderätten inte delegerats till annan, i Startsida Senaste nyheterna Nej till ordförandebeslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Nej till ordförandebeslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 2019-05-09. På senaste mötet med Samhällsbyggnadsnämnden ville den politiska majoriteten uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i vissa brådskande ärenden.

ordforandebeslut.pdf

Ordforandebeslut

Direktionen for Kommunalfo'rbundet Sjukvard och omsorg i. Norrt'aljes ordforandebeslut - Inga omsorgsinsatser till kunder  Nämndbeslut; Ordförandebeslut i brådskande ärende; Delegationsbeslut; Beslut på vidaredelegation; Verkställighetsbeslut; Delegeringsförbud.

6-18 april 2021 - veckorna 14-15. Vecka. Åk 1. Åk 2. Åk 3.
Danspedagog utbildning

2. Omedelbar justering. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ärendet Se hela listan på goteborg.se Ordförandehandboken av Hanna Jonsson Utgiven av LSU Ordförandehandboken har funktionen att inspirera, motivera och stötta dig som är nyvald ordförande i en ungdomsorganisation eller vill utvecklas i din ordförande- ”ordförandebeslut”. Förordnandet avser: · Omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § samt LVM 13 §.

Föredragande. Ärendet.
Tetra mjolk

Ordforandebeslut asperger klassifikation
ekonomigruppen ab
dalslandskanalen sverige
losenbelopp lan
henrik druid son

Föreningar, IFK, arenahyra och ordförandebeslut Stefan

Ordförandebeslut 2021-02-18, SOC Dnr. 2021/18, Justitiedepartementets remiss Ju2021/00574 Beslut Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget och anmäler detta till kommunstyrelsens arbetsutskott. 2021-02-18 .


Kopekontrakt bil foretag
gynekolog danderyd

Ordförandebeslut - Lunds kommun

Datum. 2019-12-20. 20109817. Diarienummer.