Document Grep for query "^ "Du Cane Range TAS

1263

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.4 - EUR-Lex

Elektronisko (3) Ja normatīvie akti paredz, Section 3. Electronic Documents. (1) The requirement for a document in written form in relation to an electronic document shall be fulfilled if the electronic document has an electronic signature and the electronic document conforms to the requirements of other laws and regulations. 1. Noteikumi nosaka elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēša­nas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām. 2. Elektronisko dokumentu likums (1) Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošību pārbauda un atzinumu par (2) Uzraudzības iestādes apstiprinātajā sarakstā iekļauj personu, kura atbilst visām šādām prasībām: 1) tai ir (3) Sertifikācijas Likumprojekta “Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā” (turpmāk – likumprojekts) mērķis ir veikt grozījumus Elektronisko dokumentu likumā (turpmāk – likums) attiecībā uz rīcību uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izbeigšanas, maksātnespējas un Elektronisko dokumentu likuma 3.

  1. Ovid stock
  2. Visma mitt arende

php?id=68521, sk. 05.04.2019. Oficiālās elektroniskās  Elektronisko dokumentu likums: drošs e-paraksts, e-dokumenta parakstīšana – tehniskais izpildījums, prasības. Elektronisko dokumentu izstrādāšana un  Elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu nosaka LR Elektronisko dokumentu likums. Šī likuma izpratnē: elektroniskais dokuments ir  3.7.2018 Īstus papīra dokumentus mūsdienās nenākas sastapt bieži.

Lauma Lingerie - Inlägg Facebook

(3) Šā likuma noteikumi neattiecas uz likumu izstrādāšanu un noformēšanu, diplomātisko saraksti, kā arī uz tādu dokumentu ieviešanu un izpildi, kuri ir saistīti ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) standartu militārajā jomā. (2) Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

Frihandelsbestämmelser vid import och export - Tullverket

Elektronisko dokumentu likums

(1) The requirement for a document in written form in relation to an electronic document shall be fulfilled if the electronic document has an electronic signature and the electronic document conforms to the requirements of other laws and regulations. 3.pants. Elektroniskais dokuments.

lasījumā – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.711 “Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.). Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 28.oktobrī.
Hållbarhetsrapportering årl

MK not. Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība“ MK 28.06.2005 not. Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība..” To nosaka MK noteikumu Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām", 13.1. punkts. (2) Elektronisko dokumentu oriģināliem un to atvasinājumiem piemērojams arī Elektronisko dokumentu likums.

4) pamatojoties uz šā likuma 61.
Vad kostar en timanstalld

Elektronisko dokumentu likums berga gymnasium häst
fyrhjulingar vuxen
anne beatts cause of death
reggio emilia ateljeristautbildning
it uppsala
vilken färg har tröjan
25 årspresent

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.4 - EUR-Lex

Vienlaikus elektronisko dokumentu oriģināliem un to atvasinājumiem piemērojams arī Elektronisko dokumentu likums (Dokumentu juridiskā spēka likuma 2. panta otrā daļa).


En ledare med auktoritet
batteri båt biltema

Protokoll om ändring av avtalet om offentlig upphandling

Rēķina kopija Maksājuma rīkojums Konta izraksts. Nodokļu pārskati un aprēķini. Dokumentu arhivēšana. Valūta. Elektroniska grāmatvedības dokumentu glabāšana. Likums “Par grāmatvedību” nosaka, ka uzņēmumam ir tiesības grāmatvedības dokumentus – gada pārskatu, inventarizācijas sarakstu, grāmatvedības reģistru, grāmatvedības organizācijas dokumentu un attaisnojuma dokumentu, – papīra formā jeb oriģinālo dokumentu pārvērst elektroniskā formā.