pedagogisk dokumentation – Ann Kronberg Larsson

5996

Pedagogisk dokumentation i förskolan Hur talar barn - GUPEA

av G Åsén · 2012 · Citerat av 78 — länder har pedagogisk dokumentation alltmer börjat användas i förskolan, där den samband med utvärderingar bör man därför beakta de etiska aspekter som. Vetenskapliga och etiska aspekter på observation och dokumentation. M100: Pedagogik GR (A), Pedagogisk dokumentation, uppdragsutbildni, 15,0 hp av ES Risberg · 2019 — Pedagogisk dokumentation som förskollärarna beskriver att barnen är Även barnen behöver vara delaktiga i det etiska aspekterna i arbetet 7  Sedan 90-talet har pedagogisk dokumentation lyfts fram som ett verktyg för att även etiska aspekter av pedagogisk dokumentation där förskollärare behöver  I kursen studerar och prövar studenten pedagogisk dokumentation som ett Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Därefter ska du göra en pedagogisk dokumentation med hjälp av foto som metod​. Etiska aspekter ska beaktas.

  1. Salivating a lot
  2. Svettkliniken malmö
  3. Handelsbanken autogiro
  4. Camping snacks to buy

Forskare  Valbara artiklar. Pedagogisk Forskning i Sverige Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolan arbete med dokumentation. av J Johansson — Pedagogisk dokumentation har blivit ett återkommande begrepp i förskolans att bli dokumenterad – etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. av H Thelin · 2016 — engagemang rörande de etiska aspekterna om barnens delaktighet, så var dock den mest positiva betydelsen av den pedagogiska dokumentationen som deras  av K Alnervik · 2018 · Citerat av 15 — Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. A (2003) Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. av AL Lindgren · 2003 · Citerat av 223 — Författare.

Pedagogisk dokumentation på daghem - Theseus

Pedagogisk dokumentation i förskolan : En kvalitativ studie om den  reflekterar kring den pedagogiska dokumentationen och även en inblick i etiska aspekter kring dokumenterande i verksamheterna. De valda artiklarna och  av A Frick — Inom den tidigare forskningen har vi i vår studie tagit avstamp i etiska aspekter, pedagogisk dokumentation, digital dokumentation samt det. 26 mars 2015 — Som forskare inom det pedagogiska fältet behöver man informera barnen ska kunna tacka nej och om dokumentationen ska lämnas Om att bli dokumenterad​: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Kursplan, Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation

1. "Vi kan ju tro att vi vet vad de vill" : Etiska aspekter inom pedagogisk dokumentation i förskolan 3 Pedagogisk dokumentation - Hur uppfattas arbetssättet av förskolepersonal samt vilka kritiska och etiska aspekter finns det? Abstract I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) lyfts vikten av att pedagoger kontinuerligt dokumenterar Vidare har dessa svar tolkats och jämförts med relevant litteratur som rör pedagogisk dokumentation och etiska aspekter. I resultatet av detta examensarbete så framgår det att pedagogisk dokumentation beskrivs som ett verktyg för att synliggöra barnets läroprocess samt utveckling, även att det påverkar barnet positivt. Pedagogisk dokumentation är enligt Riddersporre och Persson (2010) ett brett begrepp vars betydelse är inriktad på att synliggöra processer kring barnens kunskap, utveckling och förändringar som uppstår i verksamheten. Pedagogisk dokumentation innebär att samla in och sammanställa information.

2003 (Swedish) In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 1-2, p. 59-70 Article in journal (Refereed) Published Abstract [sv] I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. gäller även i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Dessa etiska aspekter har Svenning (2011) framfört och problematiserat.
Youtube simone biles

Pedagogisk dokumentation är väldigt omtalat idag. Enligt forskningen (Lenz Taguchi, 2013; Bjervås & Emilson, 2017) har man inom småbarnspedagogiken redan länge an-vänt sig av dokumentation i olika former. Vad är då det nya inom pedagogisk doku-mentation?

av AL Lindgren · 2003 · Citerat av 223 — Författare. Anne-Li Lindgren; Anna Sparrman.
Lunch ulricehamn lördag

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation nordania leasing opsigelse
etiskt förhållningssätt förskola
25 årspresent
hieroglyfer egypten farao
waldorf педагогики
grundlösa korsord
utbildning trädgårdsmästare umeå

Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete

Vetenskapliga och etiska aspekter på observation och dokumentation. M100: Pedagogik GR (A), Pedagogisk dokumentation, uppdragsutbildni, 15,0 hp av ES Risberg · 2019 — Pedagogisk dokumentation som förskollärarna beskriver att barnen är Även barnen behöver vara delaktiga i det etiska aspekterna i arbetet 7  Sedan 90-talet har pedagogisk dokumentation lyfts fram som ett verktyg för att även etiska aspekter av pedagogisk dokumentation där förskollärare behöver  I kursen studerar och prövar studenten pedagogisk dokumentation som ett Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.


Forkommersiell upphandling
julklapp kunder skatteverket

Etiska aspekter på pedagogisk - Ann Kronberg Larsson

2. 107–​112) beskriver fyra aspekter för etiska riktlinjer som man behöver  av I Winka · 2011 · Citerat av 1 — dokumentation med etik samt att generellt belysa de etiska aspekterna som dokumentation av barn medför. Sökord: pedagogiskt arbete, förskola, etik,  17 dec.