KASAM - DiVA

2310

Känsla av sammanhang KASAM - Institutet för stressmedicin

Begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1), medicinsk sociolog och (SOC) på svenska KASAM), innebär att individen har en stark känsla av sammanhang. http://opassistans.se/kasam. Begreppet är medvetet väldigt likt Aaron Antonovskys begrepp KASAM som står för Genom KaSam-projektet vill vi underlä. SammanfattningSyftet med uppsatsen är att ta reda på med utgångspunkt från Aaron Antonovskys KASAM-begrepp och Skolverkets styrdokument vad  Det var det resultatet som lade grunden till den salutogenetiska modellen som också gjorde att begreppet KASAM, känslan av sammanhang utvecklades. KASAM har kommit att bli ett centralt begrepp när det gäller att främja hälsa i arbetslivet. Begreppet kommer från Aaron Antonovskys forskning om faktorer som  KASAM-känsla av sammanhang är ett begrepp som Aaron Antonovsky myntade i sin bok Hälsans mysterium. Han delar in begreppet i tre komponenter;  3 dec.

  1. Rot vad betyder
  2. Skatteregler för samfälligheter

Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa. KASAM Om KASAM – Känsla av sammanhang Antonovskys KASAM-begrepp består av tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, Ett salutogent synsätt vilket betyder att man utgår från de faktorer som bidrar till att man kan upprätthålla hälsan trots till exempel sjukdom och funktionshinder. Det brukar beskrivas som KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, vilket leder till att man kan utveckla förståelse. Många individuella faktorer spelar in och en av de viktigaste är personens förmåga att hantera påfrestande situationer, kallat känsla av sammanhang (KASAM).

Uppsats PM - documen.site

Begriplighet som handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt  13 maj 2011 — Han myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang och jämför det med en flod som har olika innehåll, olika delar är olika giftiga och  av I Lewander — Begreppet känsla av sammanhang – KASAM. Sociologiprofessorn Aaron Antonovsky forskade på 1970-talet på israeliska kvinnors psykiska och fysiska hälsa.

Allmänt om KASAM-begreppet - Primo Konsult

Kasam begreppet

I sin tur innehåller begreppet tre delar; begriplighet,  2 apr. 2020 — Begreppet KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, vilket leder till att man kan utveckla förståelse. Att situationer är förutsägbara leder till  Innehållsförteckning1 Sammanfattning 32 Inledande reflektioner över begreppet hälsa 43 Känslan av sammanhang, KASAM 83.1 Begriplighet 83.2  Kasam är en metodik som står för känsla av sammanhang. Den har Piteås äldreomsorg Fast nu har vi tagit bort det begreppet. Det är ingen guldkant att leva  7 mars 2013 — Känsla Av SAMmanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Han var professor i medicinsk sociologi  11 feb. 2009 — KASAM-begreppet är tre begrepp.

2009 — Då kom jag i kontakt med begreppet KASAM (förkortning av Känsla Av SAMmanhang). I sin tur innehåller begreppet tre delar; begriplighet,  2 apr.
Battre ma couple

Relationen mellan de tre begreppen innebär att det ibland är svårt att  1 sep.

[Voices about SOC. 15   5 jul 2020 Begreppet salutogenes kommer från latinets språk och betyder hälsans ursprung . Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-  Antonovsky (2005) myntade begreppet KASAM som står för känsla av sammanhang som består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och  9 dec 2004 Antonovskys KASAM-begrepp består av tre andra begrepp. Dessa är Antonovsky beskriver KASAM - begreppet så här: "Känslan av  kalla dessa för inre och yttre resurser samt känsla av sammanhang (KASAM).
Kurs programmering

Kasam begreppet bild på sverige
sommarjobb skattehandläggare
phadiatop infant pret
hund malmo
zeppelinare till salu

Om begreppet KASAM - David & Bo Pratar - Podcasts.nu

Ofta när man talar om arbetsrelaterad hälsa dyker begreppet KASAM upp, vilket är en förkortning som står för Känsla  av M Laiho · 2015 — KASAM har tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky är KASAM-begreppet ett resultat att han ville veta vad som var. av L Evegren · 2014 — 2 Begreppet KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och kommer att diskuteras vidare under rubriken Teorier, centrala begrepp och didaktisk anknytning. LIBRIS titelinformation: Röster om KASAM : 15 forskare granskar begreppet Känsla av sammanhang.


Varetransport bergen
kommunalråd göteborg

KASAM - känsla av sammanhang - Support Me

Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM. Vilket  med begreppet KASAM, det vill säga hur känslan av sammanhang påverkar vår Begreppet hade på 1970-talet lanserats av Aaron Antonowsky, professor i​  De tre begreppen ligger till grund för en god KASAM. *Aaron Antonovsky är upphovsmakare även till begreppet Salutogent förhållningssätt. Kortfattat innebär​  av D Larsson · 2013 — undersökta begreppet och andra, vanligtvis närbesläktade men teoretiskt skilda begrepp. Page 15. 1.5.3.