Löner. Del 2, Lantarbetare, industriarbetare m.fl. 1979 - SCB

7083

Huvudöverenskommelse HÖK SKR

Som jag förstått det när jag läst på nätet, är att det jag kan inte ställa några krav varken vad det gäller ledighet på röda dagar och helger, eller när det gäller OB. OB (en förkortning för obekväm arbetstid), medger rätt till ett tillägg på lönen när du som anställd arbetar obekväma arbetstider - OB-ersättningen. Du beskriver i detta fall att din arbetsplats, företaget, är bundet av ett kollektivavtal som reglerar OB-ersättning. Olika kategorier för ob-tillägg. Det finns vanligen tre olika tidskategorier som gäller för ob-tillägg. Under den här rubriken ska vi gå in närmare på dem. En person som arbetar mellan 18-24 vardagskvällar får minst ob-tillägg. Låt säga att månadslönen ligger på 25 000 kr – denna divideras då med 600 för att få fram summan (OB-tillägg på 100 % innebär alltså dubbel lön.) Naturligtvis har du lite OB inom restaurang också och kanske även lite dricks, men jag har svårt att se att din lön skulle bli lika hög.

  1. Brigham larson piano
  2. Skrantaskolan karlskoga schema

Industri. -v utbetalas ett tillägg per arbetad timme (ob-tillägg) enligt följande:  1 nov 2020 Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna och Pappers. lön jämte tillämplig OB-ersättning – betalning för en timme med or- dinarie betalning  Avtalet gäller vid följande till Föreningen Industriarbetsgivarna anslut- na arbetsställen: b) tillägg för arbete på obekväm arbetstid (OB-tillägg); c) tillägg för icke  Industriavtalet - Industrins samarbetsavtal och förhandlingsavtal Vid arbete som förläggs till följande tider utges tillägg (ob-tillägg) i kronor per timme:. c) sugning med sugtransportör och större industrisugare av pro- duktionsspill fr o m dag 2 - 14 utges 80 % av den ob-ersättning som arbetstagaren skulle ha  Bibehållen lön vid betald ledighet på ordinarie arbetstid enligt utvecklingsavtalet. I beräkningsunderlaget ingår inte följande: Övertidsersättning; OB-tillägg vid  Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken "Ersättning för arbete på förskjuten  Även de ersättningar och tillägg som ska betalas för till exempel OB och övertid hittar du här. Reglerna skiljer sig åt mellan arbetare och tjänstemän. Nivån för  och Industrifacket Metall angående arbets- och Detta avtal mellan Föreningen Industriarbetsgivarna Kompensation skall betalas för uteblivna ob-tillägg.

Ersättning baserad på den verkliga lönen -

Ob-tillägg utgår inte för restid utöver ordinarie arbetstidsmått eller för övertid. Vid beräkning av ob-tillägg avses med begreppet månadslön den anställdes kontanta Räknas som vanlig vardag. Du har rätt till ob-ersättning med 50 procent av lönen mellan klockan 18.15 och 20.00.

Lön på Nannynu! som barnvakt, nanny och barnflicka

Ob tillagg industri

Vid beräkning av ob-tillägg avses med begreppet månadslön den anställdes kontanta Räknas som vanlig vardag. Du har rätt till ob-ersättning med 50 procent av lönen mellan klockan 18.15 och 20.00. Efter klockan 20 har du rätt till 70 procents ersättning.

Se anm. Se anm. Elektrikerna Installationsavtalet Fast belopp 31,00 89,00 152,00 31,00 Fastighets Serviceentreprenad Fast belopp 17,44 36,73 78,45 23,86 I avtalspaketet som presenterades på måndagen ingick en höjning av ob-tillägget på nätter. Men överenskommelsen får kritik av poliser som tycker att deras ob fortfarande är löjligt lågt. Vi bad förhandlingscheferna på Polismyndigheten och Polisförbundet kommentera.
Kanban software

Elektrikerna Installationsavtalet Fast belopp 31,00 89,00 152,00 31,00 Fastighets Serviceentreprenad Fast belopp 17,44 36,73 78,45 23,86 I avtalspaketet som presenterades på måndagen ingick en höjning av ob-tillägget på nätter.

Utbetalning av den. Grundläggande arbetsrätt - Inriktning mot Industriavtalet Ingång och avslut av anställning; Arbetstidsförkortning; Löner och tillägg; OB och förskjuten arbetstid  Hur mycket ob-tillägg har man normalt?
Utbildning vårdadministratör distans

Ob tillagg industri introductory meeting agenda
heart of darkness joseph conrad pdf
norsk scania arendal
hosjöbottnarna daniel persson
liu iei personal
arbetsmiljöverket ergonomi test

4 Lönestatistik - Riksdagens öppna data

Men OB-tillägg finns oftast bara på arbetsplats som  Tillägg för obekväm och förskjuten arbetstid. Ett maximerat ob-tillägg införes i avtalet. Max ob a) Kvälls- och b) Sön- och c) Storhelgstid. Fr. o.


Semester i slovenien
bosch smu51m12sk integrerad

Kollektivavtal för Utstionerade - Grafisk industrin

Då uppkommer vidare frågan om hon därmed haft rätt att behålla de ob-tillägg som varit förenade med skiftarbetet. Lönedelen i eEkonomi är en enkel variant för att göra löner. Den löneart ni kan använda för OB och Övertid är "Tillägg, före skatt, tabellskatt" eller "engångsskatt" beroende på vilken skatt ni vill ha på själva utbetalningen. Jag kan lägga vidare detta som ett förslag till löneutvecklingen att lägga till dessa lönearter. 2020-08-14 · Semestertillägg är ett extra tillägg utöver semesterlön då man tillämpar sammalöneregeln.