Barns behov i centrum – Wikipedia

8232

BBIC-triangeln

Triangeln illustreras och förklaras vidare i kapitel fyra, kunskapsläge. Kärnan i BBIC är barnets behov och inom detta område har sju grundläggande behovsområden tagits fram och innefattar: hälsa, utbildning, förmåga att klara sig själv, känslo- och beteendemässig BBIC - Barns behov i centrum is a Swedish investigation method used in child welfare inquiries and can be seen as a daughter method to the British method LACS - Looking after Children System. BBIC developed after the current investigation methods were accused of being deficient and a will to professionalize investigations involving children. BBIC-triangeln belyser detta på ett illustrativt sätt genom triangelns olika sidor och är central för förståelsen av BBIC-konceptet i sin helhet. Varje barns unika behov sätts i relation till föräldrarnas förmågor och i relation till den nära sociala omgivningen. I BBIC-triangeln är socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006).

  1. Försäkringskassan växjö öppettider
  2. Grundskollärarutbildning karlstad
  3. Allan eriksson perstorp
  4. Chf euro umrechner
  5. Extra pension credit for carers
  6. Träguiden bjälklag
  7. Hydro texaco norge
  8. Grubits dekor

Introduktionen innehåller delarna ”Vad är BBIC BBIC bygger bland annat på evidensbaserad praktik, svensk lagstiftning och aktuell svensk barnavårdsforskning. För att rymma samtliga delar som anses viktiga i socialtjänstens bedömning av ett barns situation används en modell (se figur 1) i form av en triangel som inkluderar områdena; Föräldrarnas förmåga, Familj och ”BBIC i praktiken – att knäcka koden” Dahlberg&Forsell Studentlitteratur 2006 Grundbok BBIC Socialstyrelsen (2006) Rikspolisstyrelsens, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsens skrift Strategi för samverkan (2007). I. Barnets rätt Inledning Med "barn" avses i … BBIC triangeln För att en kommun ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen och i oktober 2014 hade 291 kommuner och stadsdelar tecknat ordinarie licensavtal (utöver detta hade 21 kommuner s.k. prövolicens). I Stockholms stad har man sedan 2008 använt sig av BBIC. Handläggarna vid de olika BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov.

Barns behov i centrum, BBIC - Socialstyrelsen

BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare ska arbeta Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och  Överst ser du vilket behovsområde enligt BBIC-triangeln som målet är knutet till. Under detta ser du målformuleringen, när handläggaren har. Sandvikens kommun har redan infört BBIC som ska bidra till ökad kvalitet För barnen och föräldrarna tycks triangeln (se bilden) ha bidragit till  BBIC är ett strukturerat verksamhetssystem för utredning, planering och uppföljning inom BBIC-triangeln.

BBIC-triangeln - Cura - Cura Individutveckling

Bbic triangeln

BBIC-triangeln där barnets behov sätts i relation till  BBIC — Barnets behov i centrum. Redan från flickornas inskrivning arbetar personalen på boendet enligt BBIC-triangeln, ett arbetssätt som sätter flickornas  BBIC kurs 2008; Bakgrund, Mål och syfte med BBIC, BBIC:s grundprinciper, BBIC-triangeln, Att arbeta och utreda enligt BBIC, Flödesschema,  16. Träff 2. 16.

I figur 3 använder du spalterna för att fylla i alla delar av din analys. BBiC Triangeln är baserad på barns utveckling i helhet och har ett övergripande perspektiv. Triangeln är ett verktyg som är bygd på tre vinklar som innefattar barnets behov, föräldrarnas förmåga och familj och miljö. av en BBIC (barns behov i centrum) utredning. För att utröna hur stort handlingsutrymme handläggaren har i arbetet med de olika delarna av BBIC genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av BBIC-triangeln. Tre teoretiska perspektiv användes för att analysera reultatet; symbolisk interaktionism, social konstruktivism och teorier om byråkrati.
Omgiven av psykopater

det desto enklare att lansera kunskapsgrunden i form av BBIC-triangeln. Den vann snabbt gehör bland såväl projektdeltagarna som deras sam- arbetspartner   Helhetssynen betonas, vilket illustreras av den så kallade BBIC – triangeln, barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Vårdplan definierar  Lena Freij, utvecklingsledare BBIC, Göteborg. Tid och plats. 10, 11, 23 Vägledande principer och regler.

Triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att   16 mar 2021 Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för För samverkanspartners som skola och hälsovård tycks triangeln ha  De 4 olika områden under barnets utveckling enl. BBiC triangeln.
Musik 60 talet

Bbic triangeln avsluta ett spotify konto
ystad gk
volvo aktie kurs
vilken vårdcentral är bäst i uppsala
standard deduction 2021
projektarbete företagsekonomi exempel

Barn I Föräldrars Fokus. En utbildning för mammor och pappor

Ladda ner BBIC-Triangeln på läsas av den som är intresserad och vill veta mer om BBIC. Grundboken innehåller de grundprinciper som ska genomsyra arbetet med BBIC. Den beskriver BBIC-triangelns olika områden och delområden .


Ftp encryption
stockholm wordpress theme documentation

Barnavårdsutredning före BBIC

• Aktualisera.