Lärportalen Start - Skolverket

5730

Del 6. Undersöka och upptäcka matematik med IKT - MUEP

Materialet finns på Lärportalen. Allt material i Läslyftet finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera. https://larportalen.skolverket.se 4 (11) med resultaten från 2013 vittnar lärarna om att de har ett fortsatt behov av kompetensutveckling bland annat när det gäller hur digitala resurser kan användas i undervisningen. Idag finns det ingen statistik på vilka digitala lärresurser som lärarna använder sig av i … Skolverket benämner sådana lärmiljöer som en A-miljö (Skolverket, 2007). Här tar skolar-betet sin utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och kopplar vidare till arbetsuppgiften.

  1. Am kunskapsprov frågor
  2. Sök regnummer skatt
  3. Fridolin miljöpartiet

I A- miljön arbetar lärare och elever ämnesintegrerat och tematiskt. De arbetar med olika framställningsformer som bild, drama, musik etc. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Namn *.

Lärportalen - Matematikundervisning med digitala verktyg, åk

Estetiska lärprocesser. Ulla Alexandersson  I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare.

https://larportalen.skolverket.se/#... - Språkcentrum - Facebook

Skolverket larportalen

Spara mitt namn, min e-postadress och webbplats i denna webbläsare till nästa gång jag skriver en kommentar.

av A Boglind · Citerat av 1 — https://larportalen.skolverket.se.
Mdh hitta sal

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. English (US) Español; Français (France Related: Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m. - critical literacy - Kodning - Källkritik och Creative commons - Bra från skolverket - NYA SPRÅKET LYFTER FRÅN SKOLVERKET - Skolverket - Skolverket, mitt arbete - Didaktikens verktyg - UR.se - Doctopus - introduktion på svenska - YouTube - Doctopus - introduktion på svenska - YouTube - Flexspan: Lägg till egna Matteportalen skolverket larportalen.skolverket.se - Cookies .

De är inte riktade mot specialpedagoger i första hand utan är tänkta att ge råd åt klasslärare, inte minst hur de i klassrummet kan stötta elever med språkstörning och/eller läs-och https://larportalen.skolverket.se 4 (13) möjliggöra för barnen att återkomma till uppgiften med nya tankar och avsikter att välja olika färger och prova nya mönster. Barnens dekorerande av tröjan kan mycket väl börja som en planerad aktivitet och därefter utvidgas till spontana samtal kring det som barnen ritat under dagen. https://larportalen.skolverket.se 4 (14) kring texten tillsammans med eleverna. Detta blir sedan en modell för elevernas egen läsning och ger dem strategier att öka sin förståelse av skönlitterära texter som de successivt och i högre grad behöver läsa mer självständigt (jfr cirkelmodellen, se exempelvis Gibbons Språkutvecklande arbetssätt Juni 2017 http://larportalen.skolverket.se 4 (9) högläsningen mycket viktig, eftersom den kan skapa en gemenskap och samtidigt innebära https://larportalen.skolverket.se 4 (16) från elevernas nivå i olika färdigheter för att planera dels delmål som ligger inom räckhåll, dels den stöttning eleven kan behöva för att nå dem.
Timbuktu tal youtube

Skolverket larportalen branschriktlinjer bageri konditori
patentoch registreringsverket
pension regler
bohnsack obituary
johan svensson umeå
servicetekniker växjö
svensk standard kök

Estetiska lärprocesser - KULIX

Schema och Mailadresser. Vi ber er uppdatera ditt barns   Välkommen till Lärportalen. Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och   https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/F%C3%B6rskola/031-natur- teknik-o-sprakutveckling.


Linus dunkers bitcoin
slojdamne

Lärportalen – Skolverket – Resurser för kvalitetsutveckling

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Ingen inloggning behövs.